Algemene voorwaarden

 1. Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer/trainster is voorbehouden aan Tennisopleiding Lacroix.
 4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de Tennisopleiding Lacroix dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 5. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt de Tennisopleiding Lacroix het recht om de lessen te verkorten of de lesprijs naar rato aan te passen. Dit gebeurt in onderling overleg met de desbetreffende cursisten/ouders van cursisten.
 6. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer/trainster.
 7. Er wordt in principe geen les gegeven op officiƫle feestdagen (Koninginnedag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag , 2e pinksterdag en de kerstdagen) en in de vakanties. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata.
 8. Lesdata staan op internet: www.tennisopleidinglacroix.nl
 9. Tennisopleiding Lacroix zal 2 weken voorafgaande aan de start van de lessen telefonisch of per email berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u 1 week voor aanvang van het seizoen nog geen bericht heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
 10. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden,omdat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer/trainster.
 11. Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.
 12. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden in principe altijd ingehaald.
 13. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
  Home > Algemene voorwaarden

Partners

Werkens